belirtme

n. determination, definition, specification, showing, denotation, diagnosis, indication, ventilation
* * *
1. designation 2. specifying (n.) 3. stating (n.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • belirtme — is. Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler. H. Taner Birleşik Sözler belirtme durumu belirtme grubu belirtme sıfatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtme grubu — is., dbl. Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalın bir kitabın süslü cilt kapağı bir belirtme grubudur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtme durumu — is., dbl. Yüklemi geçişli bir fiil olan cümlede fiilin doğrudan etkilediği, i/ ı, u/ ü ekini almış ad, yükleme durumu, yükleme hâli, akuzatif: sokağ ı (temizlemek), ev i (ısıtmak), okul u (sevmek), yüz ü (yıkamak) vb …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtme sıfatı — is., dbl. Bir adı gösterme, soru, sayı veya belirsizlik bakımlarından belirten sıfat: Bu (kapı), birinci (dönem), kaç (öğrenci?), hangi (ev?), üç (çocuk) gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEBYİN — Belirtme. Açıkça anlatma. * İsbat etme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • durum — is. 1) Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı. R. N. Güntekin 2) Duruş biçimi, konum 3) Bireyin toplum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Turkish vocabulary — This article is a companion to Turkish grammar and contains some information that might be considered grammatical. The purpose of this article is mainly to show the use of some of the yapım ekleri structural suffixes of the Turkish language, as… …   Wikipedia

 • Gramática del turco — Contenido 1 Olmak Eylemi (Los verbos Ser y Estar) 2 Contenidos 2.1 Introducción 2.2 Partes de la oración …   Wikipedia Español

 • akuzatif — is., dbl., Fr. accusatif Belirtme durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aplikasyon — is., Fr. application 1) Uygulama 2) Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçasını veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapılan süs 3) Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirli nesne — is., dbl. Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.